Komunikovali Mayové s mimozemšťany?

Nezdá se vám, že některé civilizace jsou příliš vyspělé na to, aby se vypracovaly na takovou úroveň bez nějakého zvláštního zásahu zvenčí? Jedním z takových příkladů jsou afričtí Dogoni, kteří měli už během středověku astronomické znalosti dost podobné jako současná věda. Podobným příkladem, jen z jiného kontinentu, jsou Mayové.

Obrovské znalosti, ale život bez kovů

Mayové měli podobné znalosti co do hvězdářství nebo matematiky a jejich písmo bylo podobné egyptským antickým hieroglyfům. Na druhou stranu ale nepoužívali ke svému životu vlastně žádné kovové nástroje kromě pár šperků, dokonce ani neznali kolo, které spatřilo světlo světa dobrá tři tisíciletí před naším letopočtem u starých Sumerů. Zajímavostí určitě je i to, že Mayové a američtí indiáni obecně měli rádi čokoládu, která ale tehdy nebyla sladkou pochutinou, ale docela hořkým nápojem, který se používal během náboženských obřadů a měl tak snad dodat fyzickou vzpruhu unaveným kněžím. Naučili Maye popíjet čokoládu a pěstovat kakaové boby mimozemšťané?

Znamenaly snad Mayské pyramidy totéž, co ty v Egyptě. Mělo jít z technického hlediska o navigaci pro mimozemskou civilizaci, která přiletěla v UFO navštívit své děti a učit je vědám, které náš západní svět objevil vlastně teprve docela nedávno? Proč vlastně postavili Mayové takzvanou Pyramidu Opeřeného hada (zvanou též Quetzalcoatlova pyramida), jejíž schody a terasy symbolizují dny a měsíce roku mayského kalendáře? Naučili je to jejich bájní učitelé, bohové? Během jarní a podzimní rovnodennosti například stíny dopadajících paprsků slunce budí dojem halucinace, kdy Quetzalcoatl, jehož podobizna je vytesána na horním a dolním konci pyramidy na krátkou dobu ožil.

Co se vlastně Mayům přihodilo?

Přitom šlo z moderního pohledu o docela barbarskou civilizaci. Popravovala své válečné zajatce a jejich maso kněží někdy pojídali. Podobně jako Aztékové vyřezávali svým obětem srdce zaživa. A v době, kdy dosáhli vrcholu své civilizace, se náhle sebrali a usídlili se o stovky kilometrů dál. Co je k tomu mohlo vést? Humanitární katastrofa, nečekaná změna klimatu?

Mayů dnes žije asi šest milionů, většina z nich je ale negramotná a ztratila dávné výdobytky své kultury, astronomické znalosti, písmo a kalendář. Jiní ale dodnes uznávají prastaré mayské bohy a čekají, že se jejich stvořitelé jednou znovu vrátí. Kdy? To je asi opravdu ve hvězdách.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *