Kvantové počítače a jejich zdárný vývoj

Dokážete si představit počítač, který by byl až 100 000 000 x rychlejší než ten, s kterým denně pracujete? Google a NASA údajně přesně k tomuto výkonu došli se svým strojem s názvem D-Wave 2X zakoupeným od stejnojmenné společnosti D-Wave, která je prvním výrobcem komerčních strojů pokoušející se využívat některé kvantové jevy k extrémnímu urychlení výpočtů . Společně založili laboratoř Quantum Artifical Intelligence Lab sídlící v Mountain View a odborníci nyní čekají na první výsledky této instituce.

S myšlenkou kvantového počítače přišel americký fyzik Richard Feynman. Jako první si uvědomil možnost kvantového výpočtu a jeho dalekosáhlého uplatnění. Kvantový počítač by měl dokázat vypočítat dosud nespočítatelné věci nebo zajistit extrémně rychlé prohledání databází.

Principem kvantových počítačů je jejich rozdílná práce s daty. Zatímco základní datovou jednotkou klasického počítače je bit, jehož stav je buď 1 nebo 0, kvantové počítače pracuji s tzv. qubity, které mohou nabývat hodnot 1 nebo 0, ale i libovolnou hodnotou mezi tím. Symbolicky to lze označit jako |0> a |1> a jedná se o tzv. superpozice.

Klasické i kvantové počítače postupují při výpočtech tak, že postupují krok za krokem a řeší daný algoritmus postupně. Kvantový počítač, na rozdíl od klasického, algoritmus počítá kvantovým výpočtem. Kvantový počítač je totiž schopný danou úlohu „předřešit“, čímž se výrazně urychlí výpočet celého algoritmu.

Ačkoliv se současné stroje s ambicemi kvantových výpočtů ještě stále nepovažují za opravdové kvantové počítače, vývoj je v tomto směru skutečně rychlý a do 20 let by kvantové počítače mohli již běžně fungovat ve velkých společnostech a vývojářských centrech.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *