Památky starověkých Athén

Jen málokteré město se může pyšnit tak bohatou a zajímavou historií. Athény, hlavní město Řecka, patří mezi nejproslulejší města světa, v kterém vzkvétalo lidské myšlení a stalo se kolébkou moderní vědy a politiky. Mnoho historických památek se v Athénách uchovalo dodnes a jezdí je obdivovat lidé z celého světa.

Akropolis

Nejvýznamnější stavba Athén a zároveň nejznámější akropole světa. Byla vybudována ve starověku v 13. a 5. stol. př. n. l. a byla centrem politiky, náboženství i kultury starověkého Řecka. Akropole byla vybudována uprostřed města, které měla také reprezentovat. Hlavní stavby dnešní Akropole jsou Parthenón (Chrám bohyně Athény), Erechteion, Propyleje. Stopy můžeme najít také po chrámku Athény Niké a Braureionu.

acropolis-12044

Parthenón

Monumentální stavba vystavěna v letech 447 – 433 př. n. l. Zasvěcena bohyni Athény Panenské. Parthenón sloužil za doby Perikla jako městská pokladnice. Sochařem Parthenónu byl Feidás a architekti byli Íktinos Kallikratés. Později se přeměnil na chrám Panny Marie a v 1687 byla stavba značně poškozena tureckou bombou z benátské lodi. Na Parthenónu si můžeme všimnou několik zajímavostí. První z nich je, že na celé stavbě se nenachází jediný pravý úhel. Další zajímavostí je, že mezery mezi jednotlivými sloupy nejsou nikde stejné a byly stavěny takřka jen tak, aby se někde sešly.

greece-1159132_1280

Erechtheion

Monumentální chrám postavený v roce 406 př. n. l., na kterém se podílel sochař Feidás a architekti Filoklés z Acharnai a Archilochos z Agryle. Chrám je postaven z mramoru z hory Pentelikon. Byl bohatě zdoben barvami a zlatem. Z východu je chrám tvořen šesti sloupy s vstupem do hlavní celly s oltářem Athény. Na jihovýchodní straně chrámu se nachází předsíň, jejíž strop nese šest soch ženských postav (korai) jako karyatidy. Ženy tvořící sloupy mají rozšířené šíje a také mohutnější nohy, které vypadají jako mužské.

caryatids-515919_1280

Dionýsovo divadlo

Nejstarší divadlo na světe se nachází jihovýchodně přímo pod akropolí. Staří Řekové každoročně uctívali boha Dionýsa tancem a zpěvem. První divadlo se zrodilo za pomoci Thespise z Ikárie v roce 534 př. n. l., který postavil vedle sboru člověka, který s ním vedl divadlo. Postupně se vyvíjelo divadlo, stavěly se dřevěné lavice, které pak byly nahrazeny kamennými bloky, čímž vznikla krásná antická stavba obdivována celým světem.

IMG_0937

Hephaestův chrám

Chrám nazývaný také jako Haphaisteion je velmi zachovalou starověkou řeckou stavbou v Athénách. Byl vystaven v letech 449 – 415 př. n. l. na vrcholu kopce Agoraios Kolonos. Haphaestův chrám sloužil od 7. století do roku 1834 jako kostel svatého George Akamatese, díky čemuž se dochoval téměř v originálním stavu. Na stavbu chrámu byl použit mramor z hory Mt. Penteli.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *